იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

პიედრა ლასტრა

პროდუქციის გადაწყვეტილებები ხელოვნური ქვის პანელების სერიის LASTRA & SECA ზრუნავს ბუნებრივი იერსახის სრულყოფილ რეპროდუქციაზე და ბუნებრივი ქვის კედლებისა და კედლების მასიურ ბზინვარებაზე.

შეცდომა: