იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

კონსოლები და ფანჯრების დეკორაციები

ჩვენი პორტფოლიოდან კონსოლებისა და ფანჯრების დეკორაციების სერიის გადაწყვეტილებებს შეუძლიათ აქცენტი და სისრულის განცდა მისცეს თითოეულ ფასადს. მათი დახმარებით ფასადის ცალკეულ ოპტიკურ განყოფილებებს შორის გადასვლა მარტივი და უპრობლემო ხდება.

შეცდომა: