იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

სვეტები და ნახევარსვეტები

სვეტი წარმოადგენს ვერტიკალურ საყრდენს არქიტექტურულად დაპროექტებული თავით (კაპიტალი) და მრგვალი განყოფილებით. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი დეკორატიული ელემენტი არქიტექტურაში, რომელიც აღადგენს შესაბამის არქიტექტურულ სტილს: კლასიკური, ბაროკო და სხვა.

შეცდომა: