იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

სვეტების კაპიტალები

კაპიტალი არის ვერტიკალური საყრდენის (სვეტი, სვეტი, პილასტრი) ზედა, გვირგვინის ნაწილი, რომელიც ტვირთს იღებს ქვის სხივიდან (არქიტრავიდან) ან თაღიდან და გადასცემს საყრდენი ღეროს.

შეცდომა: