იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

სვეტების კაპიტალები

სვეტის კაპიტალი არის ერთ-ერთი ელემენტი, რომელსაც უდიდესი წვლილი შეაქვს მის საერთო ხედვაში. შეუძლია მნიშვნელოვნად იმოქმედოს ოთახის საერთო შეგრძნებაზე, კაპიტელები პასუხისმგებელნი არიან დეტალების ჰარმონიული კავშირის ჩამოყალიბებაზე ჭერთან, რაც ანიჭებს სისრულეს და ფუფუნების განცდას ინტერიერში.

შეცდომა: