იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

ძირითადი ქვები და ხაზგასმა

საყრდენი არის სოლი ფორმის ქვა, რომელიც ასახავს თაღის ან სარდაფის ზევით, რომელსაც არქიტექტურაში აქვს ფუნქცია კონსტრუქციულად უჭერს ელემენტს ცენტრალურად მთლიანობაში ისე, რომ არ ჩამოინგრეს. დღეს იგი გამოიყენება როგორც პორტალების, კარების, ფანჯრების, ჭერის და სხვათა დეკორაცია.

(H) სიმაღლე მმ-ში
(D) სიღრმე მმ-ში
(W/L) სიგანე/სიგრძე მმ-ში
შეცდომა: