იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

გლუვი კარტოფილი

ამ ტიპის ჰორიზონტალური დეკორატიული პროფილები შეიძლება ერთმანეთთან იყოს დაკავშირებული, რათა მივიღოთ გრძელი და უწყვეტი ზოლი, რომელიც ხაზს უსვამს ოთახის გეომეტრიას. მათი დახმარებით მიიღწევა ოთახის ცალკეული დონეების გონივრული დაყოფა და დაყოფა.

(H) სიმაღლე მმ-ში
(D) სიღრმე მმ-ში
(W/L) სიგანე/სიგრძე მმ-ში
შეცდომა: