იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

ფრონტონები

იდეალური გადაწყვეტილებები ყველა მართკუთხა ღიობის ზედა ფორმირებისთვის ოთახებში, როგორიცაა კარები და ფანჯრები. იდეალურად ზუსტი და სწორი კონტურები, მათ ელეგანტურ ხედვასთან ერთად, ხდის მათ ყველა არქიტექტურულ სტილს.

(H) სიმაღლე მმ-ში
(D) სიღრმე მმ-ში
(W/L) სიგანე/სიგრძე მმ-ში
შეცდომა: