იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

მხატვრული ნიჟარები

(H) სიმაღლე მმ-ში
(D) სიღრმე მმ-ში
(W/L) სიგანე/სიგრძე მმ-ში
შეცდომა: