იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

თაღები

თაღი არის თაღოვანი ნაგებობა, ჩვეულებრივ კონტურით (ნახევარწრიული ან მისი ნაწილი, ან სხვადასხვა ფორმის სხვა მოსახვევები), რომელიც ფარავს ღიობას კედელში ან ორ სვეტს ან ორ სვეტს შორის. ისინი ასევე გამოიყენება როგორც დეკორატიული ელემენტი, აყალიბებს კარებს, ფანჯრებს და სხვა ღიობებს კედლებში. სარდაფი თაღოვანი ნაგებობაა შედარებით დიდი სიღრმით.

შეცდომა: