იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე
CORBELS

1.19.013

3D ვიზუალიზაცია კომპიუტერული 3D პროფილის მოდელი, მისი ზუსტი ასლის ვიზუალიზაცია.
სტატია
H
D
W / L
TYPE

H - სიმაღლე; D - სიღრმე; W/L - სიგანე/სიგრძე (მმ)

სასურველი ნომერი
იკითხეთ ფასი

პროფილების დაყენება

შეცდომა: