იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

სამონტაჟო პროდუქტები

დეკორატიული ფასადის პანელების დაყენება უაღრესად საპასუხისმგებლო ამოცანაა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მათი მტკიცე მიმაგრება ფასადზე, ასევე მათი გამძლეობა ექსპლუატაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში. ამ მიზნით უაღრესად მნიშვნელოვანია დაიცვას ტექნოლოგიური ინსტალაციის ინსტრუქციები, ასევე მათში მითითებული სპეციალიზებული პროდუქტები, აქსესუარები და მასალები.

შეცდომა: