იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

ბიბლიოთეკა 2D და 3D ნახატებით 

ბიბლიოთეკა ფასადისა და ინტერიერის დეკორატიული ელემენტების ნახატებით 3D MAX, Archicad, Autocad ფორმატში…

კატეგორიის სახელი

ფაილების ჩამოტვირთვა

კორნაჟის პროფილები

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

ხაზოვანი პროფილები

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

ყდის და ფანჯრის პროფილები

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

ჩარჩო პროფილები

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

პროფილები რუსტიკული არხებით

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

სვეტები და ნახევარსვეტები

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

სვეტების კაპიტალები

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

სხეულები სვეტებზე

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

სვეტის ბაზები

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

პილასტრი

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

პილასტერების კაპიტალები

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

PILASTRES-ის სხეულები

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

პილასტერების ბაზები

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

კვარცხლბეკის საყრდენი

DWG 3DS GSM OBJ

ფრონტონები

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

თაღები და თაღები

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

ძირითადი ქვები და ხაზგასმა

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

კუთხის ქვები და პროფილები

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

დეკორატიული საყრდენი

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

ბალუსტრადები

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

დეკორატიული პარაპეტები და ქუდები

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL

დეკორატიული გვერდი

PDF DWG 3DS GSM OBJ STL
შეცდომა: