იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

ბიბლიოთეკა 2D და 3D ნახატებით

ბიბლიოთეკა ფასადისა და ინტერიერის დეკორატიული ელემენტების ნახატებით 3D MAX, Archicad, Autocad ფორმატში…

კატეგორიის სახელი

ფაილების ჩამოტვირთვა

კორნაჟის პროფილები

DWG GSM 3DS OBJ

ხაზოვანი პროფილები

DWG GSM 3DS OBJ

კუთხის ელემენტები წრფივი პროფილებისთვის

DWG GSM 3DS OBJ

სართული silling

DWG GSM 3DS OBJ

სოკეტები და პანელები

DWG GSM 3DS OBJ

ფრონტები და ვერცხლის პროფილები

DWG GSM 3DS OBJ

კარ-ფანჯრის ჩარჩოები

DWG GSM 3DS OBJ

პილასტრი

DWG GSM 3DS OBJ

ᲡᲕᲔᲢᲔᲑᲘ

DWG GSM 3DS OBJ

ᲡᲕᲔᲢᲔᲑᲘ

DWG GSM 3DS OBJ

ნახევარი სვეტები

DWG GSM 3DS OBJ

დეკორატიული ბუხრები

DWG GSM 3DS OBJ

ნიშები

DWG GSM 3DS OBJ

დეკორატიული საყრდენი

DWG GSM 3DS OBJ

ორნამენტები

DWG GSM 3DS OBJ
შეცდომა: