PRODAJA S POPUSTOM DO 80%

europski program

europski program

STIRODESIGN EOOD je korisnik po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i provodi projekt BG16RFOP002-2.073-26415-S01 „Prevazilaženje nedostatka sredstava i nedostatka likvidnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19“, u okviru procedure BG16R002 Podrška mikro i malim poduzećima prevladati gospodarske posljedice pandemije COVID-2.073, financirane u okviru Operativnog programa „Inovacije i konkurentnost“ sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj i državnog proračuna.

Projekt je usmjeren na osiguravanje operativnog kapitala bugarskim mikro i malim poduzećima za suočavanje s posljedicama pandemije COVID-19, postizanje pozitivnog učinka u prevladavanju gospodarskih posljedica pandemije COVID-19 i stabilnost radnih mjesta. Pristiglo financiranje u sklopu projekta osigurat će održivost narušene likvidnosti tvrtke, kao posljedica gospodarskih posljedica pandemije COVID-19. Osigurat će se stabilnost i održivost tvrtke, očuvanje radnih mjesta i osoblja.

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 10000 BGN, od čega je 8500 BGN europsko, a 1500 BGN nacionalno sufinanciranje.

Rok za provedbu projektnih aktivnosti je 30.12.2020.

 

–––––––––––-––––––– www.eufunds.bg ------------------ 

Projekt  BG16RFOP002-2.073-26415-С01, financiran iz Operativnog programa „Inovacija i konkurentnost“, sufinanciranog od strane Europske unije kroz Europski fond za regionalni razvoj.

pogreška: