DÍOLACHÁN LE LASCAINE FAOI 80%

clár Eorpach

clár Eorpach

Is tairbhí é STIRODESIGN EOOD faoi chomhaontú deontais agus cuireann sé tionscadal BG16RFOP002-2.073-26415-С01 i bhfeidhm "An ganntanas cistí agus an easpa leachtachta de bharr ráig eipidéim COVID-19 a shárú", faoin nós imeachta BG16R002 Tacaíocht do mhicrifhiontair agus d'fhiontair bheaga iarmhairtí eacnamaíocha na paindéime COVID-2.073 a shárú, arna mhaoiniú faoin gClár Oibriúcháin "Nuálaíocht agus Iomaíochas" le cistí a sholáthraíonn Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus an buiséad náisiúnta.

Tá an tionscadal dírithe ar chaipiteal oibriúcháin a sholáthar do mhicreafhiontair agus d’fhiontair bheaga na Bulgáire chun déileáil le hiarmhairtí na paindéime COVID-19, éifeacht dhearfach a bhaint amach chun iarmhairtí eacnamaíocha na paindéime COVID-19 agus cobhsaíocht post a shárú. Áiritheoidh an maoiniú faighte faoin tionscadal inbhuanaitheacht leachtachta suaite na cuideachta, mar thoradh ar iarmhairtí eacnamaíocha na paindéime COVID-19. Áiritheofar cobhsaíocht agus inbhuanaitheacht na cuideachta, caomhnú post agus foireann.

Is ionann luach iomlán chostais incháilithe an tionscadail agus BGN 10000, arb é BGN 8500 de sin é agus cómhaoiniú náisiúnta BGN 1500.

Is é an spriocdháta chun gníomhaíochtaí an tionscadail a chur chun feidhme ná 30.12.2020.

 

––––––––––-––––––– www.eufunds.bg ------------------ 

Tionscadail  BG16RFOP002-2.073-26415-С01, arna mhaoiniú ag an gClár Oibriúcháin "Nuálaíocht agus Iomaíochas", arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa.

earráid: