РАЗПРОДАЖБА С ОТСТЪПКА ДО 80%

ПРОДУКТИ ЗА МОНТАЖ

Монтажа на декоративни фасадни панели е изключително отговорна задача, която трябва да гарантира здравото им закрепване върху фасадата, както и тяхната дълготрайност в течение на целия експлоатационен период. За целта, е изключително важно да бъдат спазвани технологичните инструкции за монтаж, както и посочените в тях специализирани продукти, аксесоари и материали.

error: