UDSALG MED OP TIL 80% RABAT

europæisk program

europæisk program

STIRODESIGN EOOD er ​​en støttemodtager under en tilskudsaftale og implementerer projekt BG16RFOP002-2.073-26415-С01 "Overvinding af mangel på midler og mangel på likviditet forårsaget af det epidemiske udbrud af COVID-19", under procedure BG16R002 Støtte til mikro- og småvirksomheder overvinde de økonomiske konsekvenser af COVID-2.073-pandemien, finansieret under det operationelle program "Innovation og konkurrenceevne" med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og det nationale budget.

Projektet har til formål at skaffe operationel kapital til bulgarske mikro- og små virksomheder til at håndtere konsekvenserne af COVID-19-pandemien, opnå en positiv effekt med hensyn til at overvinde de økonomiske konsekvenser af COVID-19-pandemien og jobstabilitet. Den modtagne finansiering under projektet vil sikre holdbarheden af ​​den forstyrrede likviditet i virksomheden, som følge af de økonomiske konsekvenser af COVID-19-pandemien. Stabilitet og bæredygtighed i virksomheden, bevarelse af arbejdspladser og personale vil blive sikret.

Den samlede værdi af de støtteberettigede omkostninger til projektet beløber sig til 10000 BGN, hvoraf 8500 BGN er europæisk og 1500 BGN er national medfinansiering.

Deadline for implementering af projektaktiviteterne er 30.12.2020.

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ------------------ 

Projekt  BG16RFOP002-2.073-26415-С01, finansieret af det operationelle program "Innovation og konkurrenceevne", samfinansieret af Den Europæiske Union gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

fejl: