VÝPRODEJ SE SLEVOU AŽ 80%

Pokyny pro instalaci příhradového zavěšeného stropu

Seznamte se s našimi podrobnými pokyny pro instalaci příhradového podhledu – od výběru správných nástrojů až po provedení jednotlivých kroků a kontrolu kvality. Kromě toho zde najdete také video s celým procesem, abyste mohli zaručit bezpečné provedení instalačních činností.

Potřebné nástroje a jak správně nainstalovat příhradový zavěšený strop

Vyberte požadovanou konfiguraci příhradového zavěšeného stropu

Požadovanou konfiguraci příhradového zavěšeného stropu si můžete nezávisle vybrat podle svých osobních preferencí. V níže uvedené tabulce jsou klasické a pyramidové verze zavěšených podhledů kombinovány v jedné sekci, protože jejich instalace je identická. Vlastnosti kazetových modelů GLK jsou umístěny v samostatné sekci. U modelů typu "slepé" je žádoucí, aby náš specialista vypočítal potřebné příslušenství na základě rozměrů článků. Pokud potřebujete pomoc, neváhejte se obrátit na naše specialisty, kteří vám poradí a provedou podrobný výpočet potřebného spotřebního materiálu pro vámi požadovanou konfiguraci.

 

Montáž klasických a pyramidových příhradových podhledů

Nezbytné příslušenství pro 1 mXNUMX klasického nebo pyramidového zavěšeného stropu

 

Název / Velikost buňky, mm
Jednotka
50 × 50
60 × 60
75 × 75
86 × 86
100 × 100
120 × 120
150 × 150
200 × 200
Model mříže 600 x 600 mm
Ne.
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
Zahrnuje:
Spodní profil 600 mm
Ne.
30,58
25,02
19,46
16,68
13,9
11,12
8,34
5,56
Horní profil 600 mm
Ne.
30,58
25,02
19,46
16,68
13,9
11,12
8,34
5,56
Hlavní mřížkový profil 2400 mm
Ne.
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Podélný profil mřížky 600 mm
Ne.
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
Spojovací prvek
Ne.
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Závěsy, 1000 mm
set
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
Profil ve tvaru L pro montáž na stěnu 3000 mm
Ne.
0,216
Přesný počet stěnových profilů ve tvaru L lze vypočítat na základě přesného obvodu místnosti

 

Montážní návod pro klasický a jehlanový příhradový podhled

Návod na montáž příhradového zavěšeného stropu (klasický a pyramidový model)

Technické schéma pro instalaci příhradového zavěšeného stropu (klasický model)

Technické schéma pro instalaci příhradového zavěšeného stropu (pyramidový model)

Pokyny pro vlastní montáž příhradového zavěšeného stropu (klasický a pyramidový model)

Potřebné nástroje pro montáž klasických a pyramidových modelů zavěšených podhledů

 1. Hlavní profil 2400 mm
 2. Modul (skládá se z horního a spodního profilu 600 mm)
 3. Podélný profil 600 mm
 4. Profil ve tvaru L pro montáž na stěnu, 3000 mm
 5. Věšák
 6. Spojovací díl pro základní profily, 2400 mm

Montážní schéma klasického příhradového zavěšeného podhledu

Montážní schéma pyramidového příhradového zavěšeného stropu

1

Stropní značení

Určí se úroveň (horizontální), ve které bude zavěšený strop umístěn, a označí se stěnový profil ve tvaru L. Vzdálenost od zavěšeného stropu k hlavnímu by měla být alespoň 150 mm.

2

Montáž nástěnného profilu ve tvaru L

Stěnový profil ve tvaru L (roh) se instaluje pomocí hmoždinek. Vzdálenost mezi hmoždinkami by měla být 300 – 500 mm.

3

Označení a montáž závěsů pro hlavní profil 2400 mm

K hlavnímu stropu se připevňují pomocí kotevních hmoždinek s krokem 800 – 1000 mm. Věšáky nejblíže ke stěně musí být upevněny ve vzdálenosti maximálně 600 mm od ní.

4

Montáž rámu z hlavních profilů 2400 mm a podélných profilů 600 mm

Hlavní profily upevňujeme v odpovídajících oblastech a spojujeme je navzájem pomocí spojek. Mezi hlavní profily instalujeme podélné profily.

5

Montáž a instalace mřížky

Hlavní profily upevňujeme v odpovídajících oblastech a spojujeme je navzájem pomocí spojek. Mezi hlavní profily instalujeme podélné profily.

VAROVÁNÍ!

Instalace může být provedena v jiném pořadí - zvažte, jak postupovat podle specifik vašeho projektu:

Možnost 1 – Nejprve nainstalujte rám (krok 4) v celé místnosti a poté nainstalujte gril (krok 5).

Možnost 2 – Nejprve se smontuje část rámu (krok 4) a hned poté se nainstaluje gril (krok 5). Poté se nainstaluje další část rámu a tak dále.

Návod na montáž příhradového zavěšeného podhledu (kazetový model GLK)

Nezbytné příslušenství pro instalaci na bázi 1 m15 rastru podhled GLK 15/XNUMX

Název / Velikost buňky, mm
Jednotka
50 × 50
60 × 60
75 × 75
86 × 86
100 × 100
120 × 120
150 × 150
200 × 200
Mřížkový modul GLK 600 x 600 mm
Ne.
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
Zahrnuje:
Spodní profil 600 mm
Ne.
30,58
25,02
19,46
16,68
13,9
11,12
8,34
5,56
Horní profil 600 mm
Ne.
30,58
25,02
19,46
16,68
13,9
11,12
8,34
5,56
Profil rámu
Ne.
11,12
11,12
11,12
11,12
11,12
11,12
11,12
11,12
Hlavní profil T-15 3600 mm
Ne.
0,464
0,464
0,464
0,464
0,232
0,232
0,232
0,232
Podélný profil T-15 1200 mm
Ne.
-
-
-
-
1,4
1,4
1,4
1,4
Příčný profil T-15 600 mm
Ne.
2,8
2,8
2,8
2,8
1,4
1,4
1,4
1,4
Závěsný rošt GLK, krok 1000 mm
set
1,4
1,4
1,4
1,4
0,7
0,7
0,7
0,7
Stěnový profil ve tvaru L 3000 mm
Ne.
0,216
Přesný počet stěnových profilů ve tvaru L lze vypočítat na základě přesného obvodu místnosti

 

Montážní návod pro příhradový podhled kazetový model GLK 15/15

Podhledy GLK se montují na rám s T-profily KRAFT Fortis T-15. Mřížka GLK je vsazena do rámu z T-profilů. Níže uvedený příklad ukazuje sestavu mřížky GLK 15/15.

Potřebné nářadí pro montáž podhledů, kazetový model GLK

 1. Hlavní T-profil 3600 mm
 2. Příčný T-profil o délce 1200 mm
 3. Podélný profil 600 mm
 4. Profil ve tvaru L pro montáž na stěnu, 3000 mm
 5. Věšáky
 6. Rámový profil pro modul mřížky GLK

Technické schéma pro montáž příhradového zavěšeného podhledu, kazetový model GLK 15/15

Zvláštnosti při montáži příhradového zavěšeného podhledu, kazetový model GLK 15/15

Zvláštnosti při montáži kazetových modelů GLK 15/15

Použijte speciální závěsné příslušenství

K upevnění rámu z T-profilu použijte speciální háčky pro tento účel. Jejich montáž musí být provedena v průsečíku T-profilů, aby nepřekážely při montáži prvků mřížky.

Zkontrolujte uzamčení horního a spodního profilu

Po sestavení grilu je nutné zkontrolovat, zda jsou dobře zajištěny zámky horního a spodního profilu. Chcete-li to provést, stiskněte s trochou úsilí spodní profil na obou stranách zámku. Pokud není zámek zavřený, uslyšíte charakteristické cvaknutí a profil zapadne na své místo. Ve správně sestaveném rastru by mezi profily neměly být žádné viditelné mezery.

Zkontrolujte zámky na profilu rámu

Dalším krokem je kontrola správného upevnění zámků na rámovém profilu. Pokud je zámek správně uzavřen, měl by hlavní profil vyčnívat 1.5 - 2 mm nad rám. Tato mezera je nezbytná pro kompenzaci tloušťky T-profilu. Rámový profil dosedá na nosný T-profil a rovina rastru musí být v rovině s úrovní nosného T-profilu.

Ujistěte se, že je mřížka bezpečně upevněna

Mřížka musí spočívat na T-profilu a stát na „distanci“ nosné konstrukce. Měl by mít mírnou vůli, aby po instalaci stačilo s ním jen lehce pohnout, aby se dostal na místo. Malá mezera mezi kazetou a T-profilem je přípustná ve spojovacích částech příčných T-profilů, protože profily 600 mm mají vyražený zámek.

Zkontrolujte správnou polohu mřížky

Chcete-li vytvořit efekt souvislé roviny, musí být všechny jednotlivé mřížky zarovnány se spodním profilem mřížky. Všechny spodní profily musí směřovat rovnoběžně s nosným T-profilem.

ZADAT POPTÁVKU

chyba: