VÝPRODEJ SE SLEVOU AŽ 80%

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto webové stránky www.styrodesign.eu (dále jen „webová stránka“) vlastní a provozuje společnost STIRODESIGN EOOD. Chápeme, že jako návštěvník našich webových stránek můžete mít otázky týkající se informací, které nám poskytujete, a toho, jak je zpracováváme.

Vzhledem k tomu, že respektujeme vaše právo na zachování soukromí vašich osobních údajů a údajů, rádi bychom pomocí těchto Zásad ochrany osobních údajů vysvětlili, jaké informace shromažďujeme na webových stránkách a jak je používáme. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na informace shromážděné prostřednictvím této webové stránky a nevztahují se na informace shromážděné a zpracované společností STIRODESIGN EOOD na základě jiných zákonných prostředků podléhajících jiným typům regulace.

Abyste mohli používat elektronickou službu, kterou poskytujeme, musíte si pozorně přečíst celý text a přijmout následující zásady ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s jedním nebo více uvedenými pravidly, nepoužívejte prosím tyto stránky.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Abychom mohli využívat výhod naší elektronické služby, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje. Potřebujeme je, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy podané prostřednictvím kontaktního formuláře. Shromažďují se pro vás následující údaje:

• Název;
• E-mailem;
• Navíc můžete poskytnout svůj vlastní telefon.

Nejste povinni poskytnout osobní údaje, ale pokud odmítnete poskytnout osobní údaje, které potřebujeme, nebudete moci využívat elektronickou službu na webu. K prohlížení webových stránek nemusíte poskytovat osobní údaje.
styrodesign.eu neshromažďuje ani nezpracovává údaje, které odhalují rasový, etnický původ, politické, náboženské nebo filozofické přesvědčení, ani údaje týkající se zdraví a lidského genomu.

Pseudonymizovaná data

Abychom mohli odpovídat na vaše dotazy, uchováváme v archivu pseudonymní osobní údaje, zejména váš email. Pseudonymní údaje byly pozměněny / zašifrovány do takové míry, že je již nelze identifikovat s konkrétní osobou.

Anonymizovaná data

Abychom vám mohli poskytovat lepší služby a zlepšovat fungování webu, používáme anonymizované informace o jeho návštěvnících.

Anonymizované údaje neumožňují identifikaci s konkrétní osobou. Mohou zahrnovat:

• Identifikační číslo cookie;
• zeměpisná poloha související se zdrojem dopravy;
• Geolokace v případě přímého marketingu nebo remarketingu.
• k identifikaci vašich žádostí podaných prostřednictvím kontaktního formuláře, telefonu nebo jiného online kanálu;
• pro zpracování objednávek přes kontaktní formulář a telefonicky;
• Zasílat vám informace v případě, že jste se přihlásili k odběru newsletteru od STIRODESIGN EOOD;
• Pro statistické analýzy, pro jejichž účely se používají anonymizované údaje, které neobsahují osobní údaje.

Jak se používají údaje, které poskytnete

Zabezpečení osobních údajů

styrodesign.eu zavádí opatření k zajištění bezpečnosti, správnosti a ochrany osobních údajů, které zpracovává. Uložené informace neustále sledujeme a kontrolujeme jejich zpracování.
Vaše data jsou uložena v softwaru na kontrolovaných serverech a fyzických médiích – pevných discích, ke kterým je poskytován omezený a přísně kontrolovaný přístup. Zaměstnanci, kteří mají přístup k technickým a softwarovým prostředkům, jsou povinni s informacemi zacházet jako s důvěrnými.

Povinnosti styrodesign.eu

• přijmout spolehlivá technická opatření na ochranu před neoprávněným přístupem k vašim osobním údajům;
• zachovat technickou schopnost zadávat, měnit, přidávat a mazat osobní údaje;
• poskytnout vám nepřetržitý přístup k údajům, pokud nám v tom nebrání technické důvody nebo okolnosti, které nemůžeme ovlivnit;
• Neposkytovat vaše údaje třetím stranám pro marketingové účely bez vašeho výslovného souhlasu;
• Odpovědět písemně a motivovaně na vaše námitky do 14 dnů od jejich obdržení.
• V případě změny těchto Zásad vás budeme včas vhodným způsobem informovat.

Poskytování osobních údajů subdodavatelům a třetím stranám

styrodesign.eu poskytuje osobní a anonymizované údaje, které má k dispozici, třetím stranám (registrovaným v Bulharsku nebo v jiném členském státě) pouze pro účely:

• Uzavření smluv o prodeji na dálku, dodání zboží na adresu určenou uživatelem. To zahrnuje poskytování údajů licencovanému poštovnímu operátorovi (kurýrní společnosti) prostřednictvím přísně definovaných postupů zachování důvěrnosti;
• Statistická analýza používání webové stránky.

Ostatní osobní údaje, které nesouvisejí s obchodní činností a užíváním webu, nebudou poskytovány s osobními údaji, pokud normativní akt nestanoví jinak nebo pokud k tomu uživatel nedá výslovný souhlas. Výjimky jsou:

• Orgány činné v trestním řízení.
• Právo na přístup k vašim osobním údajům zpracovávaným společností STIRODESIGN EOOD
• Právo požadovat příslušnou opravu, výmaz nebo zablokování vašich osobních údajů a právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jsou-li pro to právní důvody;
• Právo být informován předtím, než budou vaše osobní údaje poprvé zpřístupněny třetím stranám nebo použity jejich jménem pro účely přímého marketingu, a mít možnost vznést námitku proti takovému zveřejnění a použití;
• Právo odmítnout zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Práva spotřebitelů

Pokud chcete uplatnit své právo na přístup nebo opravu svých osobních údajů, můžete nás kontaktovat.

Zásady používání souborů cookie

Cookies jsou krátké textové soubory nebo malé balíčky informací, které se ukládají prostřednictvím internetového prohlížeče vašeho koncového zařízení (počítač, tablet, notebook nebo mobilní telefon) při návštěvě různých stránek a stránek na internetu.

Hlavním účelem cookies je učinit uživatele rozpoznatelným, když se vrátí na webovou stránku. Soubor cookie nepoškodí váš počítač a jeho používáním se neukládají žádné osobní údaje. Pro plné využití našich webových stránek je nutné použití cookies.

Většina prohlížečů (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari a Google Chrome) má soubory cookie automaticky zapnuté. Změnou výchozího nastavení prohlížeče, který používáte, můžete určit, zda a v jakém rozsahu povolujete přístup k souborům cookie na vašem počítači.

Pokud neprovedete žádné změny, znamená to, že přijímáte výchozí nastavení prohlížeče a souhlasíte s aktivací funkcí cookies. Pokud nesouhlasíte, změňte nastavení svého prohlížeče a omezte nebo odeberte funkci instalace souborů cookie.

Jaké soubory cookie se na tomto webu používají

Soubory cookie relací

Umožňují vám provádět důležité funkce na webu, jako je ukládání opakujícího se pole formuláře v rámci relace prohlížeče. Nejsou uloženy ve vašem počítači a jsou odstraněny, když ukončíte relaci prohlížeče.

Soubory cookie pro analýzu

Jedná se o trvalé soubory cookie a umožňují nám rozpoznat opakující se anonymní uživatele našich stránek. Porovnáním s anonymním, náhodně generovaným identifikátorem lze zaznamenat konkrétní informace o prohlížení, jako například:

• Jak jste se dostali na stránku;
• jaké stránky jste si prohlíželi;
• Jaké možnosti jste zvolili a kam jste web prošli.

Sledování těchto informací nám umožňuje vylepšovat stránky a opravovat chyby.

Pro účely analýzy používáme soubory cookie Google Analytics. V rámci tohoto procesu nezaznamenáváme žádné osobní údaje.

Reklamní soubory cookie

Tyto cookies používáme k zobrazení reklamního obsahu mimo styrodesign.eu, co nejblíže vašim zájmům.

Jak mohu spravovat používání souborů cookie

Všechny prohlížeče vám umožňují spravovat soubory cookie ze speciálně navržené složky ve vašem prohlížeči. Můžete zablokovat příjem souborů cookie, smazat je všechny nebo jejich část nebo nastavit své preference pro používání souborů cookie před zahájením návštěvy webu www. styrodesign.eu. Vezměte prosím na vědomí, že smazání nebo blokování souborů cookie může nepříznivě ovlivnit funkce našich webových stránek, a tím i vaši uživatelskou zkušenost s nimi.

Zakázat nebo blokovat soubory cookie

Pokud neznáte typ a verzi prohlížeče, který používáte pro přístup k internetovému prohlížeči, klikněte na nabídku „Nápověda“ v horní části okna prohlížeče a poté klikněte na „O aplikaci“, kde se zobrazí informace, o které se hledám..

Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

Klikněte na možnost „Nástroje“ v horní části okna prohlížeče, vyberte „Možnosti Internetu“ a poté klikněte na „Ochrana osobních údajů“. Zkontrolujte, zda je nastavení úrovně soukromí nastaveno na Střední nebo nižší. S tímto nastavením jsou v prohlížeči povoleny soubory cookie. Při nastavení úrovní nad „Střední“ jsou soubory cookie blokovány.

Google Chrome

Klikněte na ikonu klíče v pravém horním rohu okna prohlížeče a vyberte „Nastavení“. Klikněte na 'Zobrazit pokročilá nastavení' dole a umístěte se do sekce 'Soukromí'.
Klikněte na „Nastavení obsahu“ a v části „Soubory cookie“ vyberte „Povolit nastavení místních dat“, abyste povolili používání souborů cookie.

Chcete-li soubory cookie zakázat, povolte možnosti „Blokovat webům nastavení jakýchkoli dat“, „Blokovat soubory cookie třetích stran a data webů“. Stránky třetích stran) a „Při zavření prohlížeče vymazat soubory cookie a další data webů a zásuvných modulů“ (při zavírání prohlížeče vymazat soubory cookie a další data webu a zásuvné moduly).

Mozilla Firefox

Klikněte na 'Nástroje' v horní části okna prohlížeče a vyberte 'Možnosti'. Poté v zobrazené nabídce vyberte ikonu 'Soukromí'. Chcete-li soubory cookie povolit, zaškrtněte možnost „Přijímat soubory cookie z webů“. Pokud chcete soubory cookie zakázat, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Safari

Klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu okna prohlížeče a vyberte „Předvolby“. V zobrazené nabídce klikněte na ikonu 'Soukromí'. Zaškrtněte možnost „Blokovat soubory cookie třetích stran a reklamní soubory cookie“. Pokud chcete soubory cookie zcela zakázat, zaškrtněte políčko „Nikdy“.

Zakažte a zablokujte soubory cookie doplňků prohlížeče

Kromě toho můžete použít oficiální doplněk prohlížeče. Podporují ji všichni známí bratři. Plug-in si můžete stáhnout zde, stejně jako najít podrobné informace o jeho použití.

Všechny soubory cookie používané na této webové stránce jsou po určité době automaticky smazány / smazány. Toto období se liší až 2 roky v závislosti na účelu konkrétního souboru cookie.

Remarketing a reklama

Co je remarketing?

Remarketing je forma online reklamy, která vám umožňuje vidět relevantní obsah pro produkty a služby mimo styrodesign.eu. Jakmile navštívíte naše webové stránky, algoritmus třetí strany určí, co vás zajímá. V důsledku toho se vám může zobrazit reklamní sdělení ve formě banneru nebo textu, které vás přímo zajímá.

Jsou o mně uloženy osobní údaje?

Pro účely remarketingu a reklamy jsou využívány anonymizované informace z reklamních cookies. Nejsou o vás uloženy žádné osobní údaje.

Kontaktujte nás s dotazy ohledně vašich osobních údajů

Můžete nás kontaktovat na:

• Zkontrolujte a potvrďte aktuálnost vašich údajů;
• Přát si, aby byly vaše údaje vymazány – Právo být „zapomenut“;
• požadovat poskytnutí vašich údajů ve formátu, který vám vyhovuje;
• požádat o dočasné zablokování zpracování;
• podat námitku proti způsobům zpracování;
• Vyžádejte si informace o tom, jak jsou vaše údaje zpracovávány.

Jak kontaktovat styrodesign.eu

Kontaktujte nás prostřednictvím:

Kontaktní formulář;
• E-mail: info @ styrodesign.eu

chyba: