VÝPRODEJ SE SLEVOU AŽ 80%

Montáž dekorativních fasádních profilů z EPS

Na rozdíl od řady jiných instalačních činností je upevnění dekorativních profilů z EPS považováno za velmi snadný a pohodlný úkol, který se často ukazuje jako proveditelný i pro laiky a amatéry. Pokud se však jedná o práce na fasádě a ve výškách, vyžaduje montáž profilů zásah odborníka s kvalifikací pro montáž obkladových a zateplovacích systémů. Instalace dekorativních profilů z EPS nevyžaduje práci s drahým zařízením nebo složité úkoly.

V následujícím průvodci naleznete podrobné informace o všech krocích, které musíte provést, abyste zajistili, že architektonické detaily EPS budou bezpečně připevněny k základně.

Příprava podkladu

Stejně jako u všech ostatních stavebních a opravárenských činností vyžaduje montáž EPS profilů zvláštní pozornost předběžné přípravě podkladu. Požadavky na povrch, na který budou architektonické detaily upevněny, jsou minerální, pevný a s vysokou únosností. Musí být také předprášeno a nesmí obsahovat uvolňovací látky jako bitumen, mastnotu, vrstvy apod., které by nepříznivě ovlivňovaly přilnavost.

Pokud existují praskliny nebo nestabilní oblasti, musí být odstraněny. Před zahájením prací musí být podklad ve stavu, který je čistý, stabilní a bez narušených ploch. V případě výskytu nečistot nebo zbytků starého, parotěsného nátěru je doporučeno je odstranit vysokotlakým parním proudem.

Pokud jsou v základu pozorovány soli, musí být důkladně vyčištěny. Všechny staré nátěry se zbaví prachu štětcem a poté se omyjí vodou a nechají zcela zaschnout (před aplikací je nezbytné, aby byl podklad suchý).

Místa, kde se vyskytují plísně a plísně, je důležité vyčistit vhodným čisticím prostředkem. Po ošetření je nutné zbytkovou plíseň mechanicky seškrábnout. Po jeho úplném odstranění je nutné místo znovu ošetřit přípravkem, aby se místo dezinfikovalo a eliminovalo se riziko šíření jeho spor.

Při práci na drobivých a písčitých površích jejich předběžné (cca 4 - 5 hodin před začátkem práce) základní nátěr a vytvrzení NANOGRUND® - HLUBOKO PRONIKAJÍCÍ PRIMER S NANO ČÁSTICEMI. Podklady, jako je pórobeton nebo sádrové stěny a bloky, které jsou typicky vysoce savé, je třeba napenetrovat POROGRUND® - PRIMER PRO PORÉZNÍ ZÁKLAD.

Je zvláště důležité, aby byly základy před zahájením práce dobře vyrovnány. Odchylky jsou povoleny maximálně 1 cm na běžný metr. Veškeré nerovnosti nad tuto hranici doporučujeme předem (minimálně 3 dny předem) opravit pomocí obkladové vápenocementové omítky TERAFLEX® MASTER FIX.

Profily se doporučuje instalovat za suchého počasí při teplotě podkladu a okolí + 5 °C až + 30 °C. Doporučená vlhkost je nižší než 65 %.

Montáž profilů

Proces instalace profilů musí být proveden po nanesení povrchové úpravy. Pokud je třeba fasádu natřít, je nutné tak učinit po montáži profilů. Pokud je povrchová úprava dekorativní omítkou, měla by být před její aplikací na fasádu nakreslena a nalepena vodicí lišta o velikosti - 1 cm užší na šířku ve srovnání s šířkou upevňovacího profilu. Montáž profilů se provádí po odstranění lepení, na odkrytý pás omítky, překrytí omítky cca 1 cm shora a zespodu.

Aby byla zajištěna dokonale rovná linie uspořádání architektonických detailů, doporučuje se jejich umístění provést pomocí vodováhy nebo prašné linky s provázkem. Pohodlně si tak můžete označit polohu každého profilu na fasádě budovy. Poté se podél spodní linie ve vzdálenosti 1 m zatloukají betonové hřebíky (jsou navrženy tak, aby při montáži fungovaly jako lože pro profily a aby je stabilizovaly vůči přesné poloze). Po zaschnutí montážního lepidla (obvykle do 24 hodin) se příslušné hřebíky odstraní.

Pokud potřebujete zkrátit nebo oříznout pod určitým úhlem (obvykle při instalaci kolem vnějších a vnitřních okrajů fasád), doporučuje se použití pily.

Pro účely montáže profilů na minerální podklady se doporučuje výrobek TEHNOCLAY® LEPIDLO NA DEKORATIVNÍ PRVKY Z EPS / XPS / PUR. V případě instalace na minerální nebo organické podklady se doporučuje polyuretanové lepidlo  THERMOFLEX® PU KONTAKT (v tomto případě se doporučuje předem vyzkoušet pevnost přilnavosti k podkladu).

TEHNOCLAY® LEPIDLO NA DEKORATIVNÍ PRVKY EPS / XPS / PUR se nejprve nanese na podklad ve vyznačených místech pomocí zubové stěrky (4x4 mm). Následně je nutné nanést lepidlo i na zadní stranu profilu (celoplošně). Po nanesení lepidla na profil a základnu se díl připevní ke stěně bočními pohyby, aby se optimalizovala přilnavost. Průměrná spotřeba lepidla je cca 8 kg/m2.

V případě, že si všimnete nerovnosti nebo nesprávného umístění profilu, můžete jeho polohu opravit během 5 až 10 minut. Po upevnění profilu lze zbytky lepidla odstranit špachtlí. Je zvláště důležité, aby se do spár, mezi profily a na jejich přední strany nedostalo lepidlo. Pokud existuje, měl by být odstraněn, dokud je ještě čerstvý a nezačal utahovat.

Při práci s produktem THERMOFLEX® PU KONTAKT, doporučuje se lepidlo nanášet jako čára o rozměrech 2 x 2 cm na obvod, cca 2 cm od okrajů dílu, a v jejich okolí ve tvaru písmene W. Po nanesení lepicí vrstvy, počkejte 1 minutu, než bude profil připevněn ke stěně. Po přilnutí k podkladu je nutné díl dobře přitlačit, aby navázal úplný kontakt s povrchem a znovu se nepohyboval.

Spojení jednotlivých konců profilů a jejich vzájemné upevnění je nutné provést polyuretanovým lepidlem THERMOFLEX® PU KONTAKT. To se provádí nanesením lepidla na čelo jednoho profilu ve vzdálenosti ne menší než 1 cm od vnějších okrajů. Poté by měly být dva sousední profily přitlačeny, ale ne těsně - doporučuje se ponechat spáru o šířce asi 5-6 mm. Následně se musí zcela naplnit pomocí THERMOFLEX® PU KONTAKT. Po úplném zaschnutí lepidla se přebytečné zbytky odstraní čalounickým nožem tak, že se klínovitě nařeže do hloubky 5 mm.

Klínovitá oblast, která zůstane ve spáře, by měla být vyplněna po 5-6 hodinách TEHNOCOAT®, ochranný polymerní nátěr na fasádní profily. Po zaschnutí lze v případě potřeby styčné plochy ošetřit a uhladit hrubým brusným papírem.

Mezi profily se doporučuje ponechat deformační spáru (šířka cca 1 cm) každých 6 m. Cílem předmětné spáry je pohltit liniové prodloužení a minimalizovat riziko prasknutí spoje mezi jednotlivými díly. Po osazení profilů lze spáru vyplnit trvale elastickým, polyuretanovým tmelem TERAFLEX® PU 50 FC.

Aby se zabránilo pronikání vody mezi fasádu a jednotlivé detaily, doporučuje se je (po celé délce) spárovat TERAFLEX® PU 50 FC. Lepidlo-tmel musí být vyhlazený a neměl by v žádném místě porušit vrstvu.

Mechanické zapínání

Přestože se upevnění profilů ve většině případů provádí pouze pomocí vhodného lepidla, existují situace, kdy se doporučuje jejich dodatečné mechanické upevnění. Situace, kdy je nutné dodatečné mechanické upevnění, jsou následující:

- Když profily vyčnívají z roviny fasády o více než 7 cm (bez ohledu na základnu)

- Při montáži dílů na vápenné, vápenocementové a sádrové omítky (bez ohledu na velikost profilů)

- Když profily fungují jako okenní parapet (bez ohledu na základnu a velikost profilu)

Proces mechanického upevňování profilů začíná až po zaschnutí montážního lepidla. Pro dodatečné upevnění (v případech, kdy je délka hmoždinek nedostatečná) jsou nutné hmoždinky nebo svorníky s chemickými hmoždinkami.

Profily o délce cca 1 m je nutné upevnit 1 hmoždinkou ve vzdálenosti 10 cm od jejich okrajů. U detailů o délce 2 m se doporučuje dodatečná montáž hmoždinky uprostřed. U profilů s větší délkou se počet potřebných dalších spojovacích prvků vypočítá úměrně.

Vrtání otvorů pro hmoždinky musí být provedeno přímo skrz profil a musí vstupovat do základny minimálně 40 mm u pevných ploch a 55 mm u základů s dutinami. Otvor, který v profilu zůstane po jeho mechanickém upevnění, je nutné vyplnit odolným elastickým polyuretanovým lepicím tmelem TERAFLEX® PU 50 FC nebo s polymerním povlakem, kterým byly profily ošetřeny.

Architektonické detaily lze také upevnit pomocí trnů z pozinkované (nerezové) oceli o průměru 12 mm. K tomu je třeba vyvrtat otvor o průměru 12 mm po celé délce dílu pro vstup do základny v hloubce 100 mm. Otvor v profilu je nutné dále rozšířit. To se provádí pomocí dodatečného vrtání vrtákem, který je o 8 mm větší než první (20 mm v konkrétní situaci). Dotyčný otvor musí být proveden pouze v profilu, nikoli však v základně! Začátek otvoru se ještě jednou rozšíří o rozměr (minimálně 25 mm) podložky a matice, které musí být skryty v profilu.

Zbytkový otvor je nutné důkladně vyčistit a odstranit všechny zbytky a prach z vrtání. (Chemická) hmoždinka se umístí do otvoru v základně. Čep se zkrátí na požadovanou délku (tak, aby konec zůstal uvnitř profilu, aniž by z něj vyčníval) a pevně se zatluče do základny. Zbývající prostor v oblasti kolem čepu je vyplněn THERMOFLEX® PU KONTAKT. Opatrně ručně naviňte podložku a matici. Jejich konečné utažení by mělo být provedeno až po 24 hodinách, aby nedošlo k ohrožení profilu.

Otvor, který zůstane po instalaci čepu, je vyplněn TEHNOCOAT®, ochranný polymerní nátěr na fasádní profily, kterým jsou profily ošetřeny.

Malování

Malování dekorativních detailů se provádí každou vodou ředitelnou fasádní barvou. Pro zajištění větší odolnosti proti praskání spojů mezi profily se však doporučuje natřít (nejlépe 3 ruce) plasticko-elastickou silikonovou barvou THERMOFLEX® SUPER ELASTIC. Barva má extrémně vysokou elasticitu a roztažnost až 160% a odolává velkým lineárním výsuvům a pohybům podkladu bez praskání. Nepraská ani tehdy, když se v podkladu pod ním tvoří nové trhliny.

Je důležité si uvědomit, že nátěr by měl být aplikován až po úplném zaschnutí lepidla a spár mezi profily. Malba se provádí minimálně na 2 ruce.

V případě, že projekt zahrnuje obložení profilů kamennými nebo plechovými průzory, je třeba mít na paměti, že upevnění plechů a kamenů by mělo být provedeno přímo k základně a nikoli k profilu.

Na co si dát pozor?

- Mějte na paměti, že dekorativní architektonické detaily jsou navrženy a vyrobeny pro optickou dekoraci. Nejsou nosné a nemohou plnit žádné konstruktivní funkce!

- Lepení dílů je nutné provádět pouze za suchého počasí při teplotě podkladu a prostředí + 8ºC až + 30ºC, jakož i při vlhkosti vzduchu pod 65%!

- Požadavek při nanášení vrstvy lepidla je provést po celé délce styčné plochy - jak na zadní straně profilu, tak na podkladu. Při nanášení lepidla je třeba dbát na to, aby nedošlo k jeho zaschnutí a aby se přílišným zpožděním nevytvořila na jeho povrchu kůže.

- Doba úplného vytvrzení lepidla závisí na povětrnostních podmínkách (teplota a vlhkost), ne však kratší než 72 hodin a může trvat až 14 dní!

- Mohou být použity pouze materiály popsané v následujících pokynech. Odchylky od těchto doporučení nelze zaručit pro celý systém!

- Případný vznik trhlin na styčných plochách jednotlivých dílů nemá vliv na funkčnost a bezpečnost profilů. Z toho nemohou vzniknout žádné záruční nároky!

- Při práci s jednotlivými výrobky se doporučuje dodržovat technické informace popsané v jejich technických listech!

- Je třeba mít na paměti, že architektonické detaily, které jsou kvůli rozmrazování vystaveny působení tekoucí vody nebo soli (louhu), vyžadují další zvláštní opatření!

- Je velmi důležité, aby se profily nedostaly do kontaktu se zemí a byly instalovány minimálně 1 cm nad úrovní terénu. Spodní stranu profilu a minimálně 5 cm od pohledové plochy profilů je nutné před montáží celoplošně izolovat!

Předchozí / Následující stránka

chyba: